Zmiany semantyczne wyrazów - Notatki - Gramatyka historyczna

Notatki, Gramatyka Historyczna

Publikuj: January 3rd, 2013
Opis
Notatki zawierają informacje co do zawartości informacyjnej znaka, poszeżenia, zwężenia, degradacji i milioracji znaczenia wyrazów.
Notatki zawierają informacje co do zawartości informacyjnej znaka, poszeżenia, zwężenia, degradacji i milioracji znaczenia wyrazów.
-
Dodaj ten dokument na swoją stronę!

Zgłoś Zgłoś

Powód:

Wyślij wiadomość

Zaloguj się albo zarejestruj aby pobrać ten dokument!

Jeśli jesteś już zarejestrowany, login w innym przypadku Zapisz się , tylko dwie minuty!

Przesłane przez:

Warsawa

Warsawa
Uniwersytetuni_20documents_40
Dodaj ten dokument na swoją stronę!
Get the App
Zawartość
na podstawie: D. Buttler, Rozwój semantyczny wyrazów polskich, Warszawa 1978. Zmiany semantyczne wyrazów I. Wprowadzenie 1. Na zawartość informacyjną znaku składają się trzy elementy: a. odnośność przedmiotowo – logiczna => zdolność znaku do uobecniania w świadomości odbiorców wypowiedzi konkretnych przedmiotów i całych ich klas; b. walor emocjonalno – stylistyczny => zdolność wyrazu do informowania o stanie uczuciowym nadawcy ( w charakterze skonwencjonalizowanym) c. wartość systemowa => miejsce w opozycjach leksykalnych, np. synonimicznych, antonimicznych, etc. 2. Zmiana znaczeniowa to przeobrażenie chociaż jednego z komponentów zawartości informacyjnej znaku. Wyróżnia się więc zmiany: a. odnośności pojęciowej nazwy  zwężenie ( specjalizacja) znaczenia  rozszerzenie (generalizacja) znaczenia  przeniesienie znaczenia b. społecznego odczucia ich wartości c. relacji systemowych II. Zmiany odnośności pojęciowej nazwy 1. Zwężenie (s..

Docsity.com

Uniwersytet ... widziany oczami studenta!

Wymagane jest uwierzytelnienie

Ta funkcja jest zarezerwowana tylko dla zarejestrowanych użytkowników

Register Login

Docsity.com

Uniwersytet ... widziany oczami studenta!

Wymagane jest uwierzytelnienie

Witaj!
Aby zobaczyć i pobierać wszystkie dokumenty z Docsity, proszę się zarejestrować lub zalogować:

Register Login