Zmiany semantyczne wyrazów - Notatki - Gramatyka historyczna

Notatki, Gramatyka historyczna

Kategoria
Języki
Typologia
Notatki
University
Notatki zawierają informacje co do zawartości informacyjnej znaka, poszeżenia, zwężenia, degradacji i milioracji znaczenia wyrazów.

Like this document? Enter it immediately in your blog or website

http://pl.docsity.com/pl-docs/embed-player/cf2d854b04668cb710ef7e04dda7c273

Komentarze

Związane notatki

Koniugacja prasłowiańska a polska - Notatki - Gramatyka historyczna

Notatki opisujące koniugację prasłowiańską i polską; przykłady.
Warsawa
2
Gramatyka historyczna
Języki

Podstawowe tendencje rozwojowe fonologii prasłowiańskiej- notatki - Notatki - Gramatyka historyczna

Opisane zostaje wyodrębnienie się języka prasłowiańskiego ze wspólnoty językowej pie: zmiany głosowe, trzy tendencje rozwojowe języka prasłowiańskiego (trzy prawa głosowe fonetyki psł.)
Warsawa
2
Gramatyka historyczna
Języki

Krótsza deklinacja liczebników- Notatki - Gramatyka historyczna - Część 1

Notatki opisujące kształtowanie się deklinacji liczebnika w języku polskim.
Warsawa
0
Gramatyka historyczna
Języki

Rozwój czasów - Notatki - Gramatyka historyczna - Część 1

Notatki dotyczące ewolucji czasów w języku polskim.
Warsawa
1
Gramatyka historyczna
Języki

Wprowadzenie do fleksji historycznej - Notatki - Gramatyka historyczna

Ogólne kierunki rozwoju prasłowiańskiej i polskiej fleksji.
Warsawa
0
Gramatyka historyczna
Języki
Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience we suggest you to use Internet Explorer 9+, Chrome, Firefox or Safari!
Download Google Chrome