Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience we suggest you to use Internet Explorer 9+, Chrome, Firefox or Safari!
Download Google Chrome
   Back to the top

Zmiany semantyczne wyrazów - Notatki - Gramatyka historyczna

Notatki, Gramatyka historyczna

Kategoria
Języki
Typologia
Notatki
University
Notatki zawierają informacje co do zawartości informacyjnej znaka, poszeżenia, zwężenia, degradacji i milioracji znaczenia wyrazów.

Like this document? Enter it immediately in your blog or website

http://pl.docsity.com/pl-docs/embed-player/cf2d854b04668cb710ef7e04dda7c273

Komentarze

Związane notatki

Krótsza deklinacja liczebników- Notatki - Gramatyka historyczna - Część 2

Notatki opisujące kształtowanie się deklinacji liczebnika w języku polskim.
Warsawa
0
Gramatyka historyczna
Języki

Ważne zagadniena w deklinacji rzecownikowej - Notatki - Gramatyka historyczna

Notatki odnoszące do przekształcenie się deklinacji prasłowiańskich (opartych na tzw. morfemach tematycznych) w deklinacje polskie.
Warsawa
2
Gramatyka historyczna
Języki

Palatalizacja prasłowiańska - Notatki - Gramatyka historyczna

Schemat ilustrujący palatalizację prasłowiańską.
Warsawa
0
Gramatyka historyczna
Języki

Krótsza deklinacja liczebników- Notatki - Gramatyka historyczna - Część 1

Notatki opisujące kształtowanie się deklinacji liczebnika w języku polskim.
Warsawa
0
Gramatyka historyczna
Języki

Tryby - Notatki - Gramatyka historyczna

Notatki odnoszące się do trybów w języku polskim, obecne są również ćwiczenia.
Warsawa
0
Gramatyka historyczna
Języki