Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience we suggest you to use Internet Explorer 9+, Chrome, Firefox or Safari!
Download Google Chrome
   Back to the top

Sytuacja problemowa - Notatki - Zarządzanie

Notatki, Zarządzanie

Kategoria
Zarządzanie
Typologia
Notatki
University
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zarządzania: sytuacja problemowa; to istniejąca obiektywnie (niezależnie od świadomości tkwiącego w niej podmiotu) rozbieżność pomiędzy stanem istniejacym (tym jak jest) a stanem pożadanym (tym jak być powinno); problem, H. Simon i A.Nevell wyróżnili 2 typy problemów.

Like this document? Enter it immediately in your blog or website

http://pl.docsity.com/pl-docs/embed-player/c487f751b81ff8979a5be85b34b61daa

Komentarze

Związane notatki

Zakres analizy strategicznej makrootoczenia - Notatki - Zarządzanie

Zarządzanie: notatki z zakresu zarządzania dotyczące zakresu analizy strategicznej makrootoczenia.
Polska85
1
Management
Zarządzanie

Statystyka opisowa - Notatki - Zarządzanie

Zarządzanie: notatki z zakresu zarządzania dotyczące statystyki opisowej.
Polska85
0
Management
Zarządzanie

Pytania na kolokwium - Notatki - Zarządzanie jakością

Zarządzanie: notatki z zakresu zarządzania jakością przedstawiające pytania na kolokwium z zarządzania j.
stevie_k
0
Quality Management
Zarządzanie

Nauka o organizacji - Notatki - Zarządzanie

Zarządzanie: notatki z zakresu zarządzania dotyczące nauki o organizacji.
Polska85
0
Management
Zarządzanie

Czynniki wpływające na atrakcyjność przemysłu - Notatki - Zarządzanie

Zarządzanie: notatki z zakresu zarządzania opisujące czynniki wpływające na atrakcyjność przemysłu.
Krzysztof
1
Management
Zarządzanie