Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience we suggest you to use Internet Explorer 9+, Chrome, Firefox or Safari!
Download Google Chrome
   Back to the top

Sytuacja problemowa - Notatki - Zarządzanie

Notatki, Zarządzanie

Kategoria
Zarządzanie
Typologia
Notatki
University
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zarządzania: sytuacja problemowa; to istniejąca obiektywnie (niezależnie od świadomości tkwiącego w niej podmiotu) rozbieżność pomiędzy stanem istniejacym (tym jak jest) a stanem pożadanym (tym jak być powinno); problem, H. Simon i A.Nevell wyróżnili 2 typy problemów.
The preview of this document ends here! Please login or register to read the full document or to download it.

Komentarze

Związane notatki

Przedsięwzięcie gospodarcze w oparciu o cykl działania zorganizowanego - Notatki - Zarządzanie

Zarządzanie: notatki z zakresu zarządzania dotyczące przedsięwzięcia gospodarczego w oparciu o cykl działania zorganizowanego.
Polska85
1
Management
Zarządzanie

Etyczny i społeczny kontekst zarządzania - Notatki - Zarządzanie

Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: etyczny i społeczny kontekst zarządzania; na etyczny kontekst organizacji składa się etyka poszczególnych menedżerów oraz to, co wyni...
bart_ender
1
Management
Zarządzanie

Przykład piekarni - Notatki - Zarządzanie produkcją

Zarządzanie: notatki z zakresu zarządzania produkcją odnoszące się do analiza branży,produkcji i dystrybucji na przykładzie piekarni.
stevie_k
1
Production and Operation Management
Zarządzanie

Zarządzanie przez wyjątki - Notatki - Zarządzanie

Zarządzanie: notatki z zakresu zarządzania przedstawiające zarządzanie przez wyjątki.
Polska85
1
Management
Zarządzanie

Fordyzm - Notatki - Zarządzanie

W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zarządzania: Henry Ford; jako pierwszy wprowadził 5-dolarową dniówkę i 8-godzinny dzień pracy – to pozwoliło mu przyjąć najlepszych robotnikó...
stevie_k
1
Management
Zarządzanie