Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności bankowe - Notatki - Prawo

Notatki, Prawo

Opis: Prawo: notatki z zakresu prawa opisujące formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności bankowe.
Informacje o dokumencie
Uploaded by: Lady_Pank
wizyty: 318
Pobrania : 0
Adres: Prawo
Uniwersytet: University of Warsaw
Subject: Prawo
Upload date: 19/06/2013
Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience we suggest you to use Internet Explorer 9+, Chrome, Firefox or Safari!
Download Google Chrome