Obieg okrążny w gospodarce, konspekt - Notatki - Ekonomia

Notatki, Ekonomia

Publikuj: March 6th, 2013
Opis
Ekonomia: notatki z zakresu mikro e makroekonomii dotyczące obiegu okrążnego w gospodarce, konspekt.
Ekonomia: notatki z zakresu mikro e makroekonomii dotyczące obiegu okrążnego w gospodarce, konspekt.
-
Dodaj ten dokument na swoją stronę!

Zgłoś Zgłoś

Powód:

Wyślij wiadomość

Zaloguj się albo zarejestruj aby pobrać ten dokument!

Jeśli jesteś już zarejestrowany, login w innym przypadku Zapisz się , tylko dwie minuty!

Przesłane przez:

Konrad_88

Konrad_88
Uniwersytetuni_5documents_40
Dodaj ten dokument na swoją stronę!
Get the App
Zawartość
I. OBIEG OKRĘŻNY DOCHODU I PRODUKTU W GOSPODARCE BEZ UDZIAŁU PAŃSTWA Analiza mikroekonomiczna. Obieg okrężny jest to odbywający się na rynkach przepływ strumieni produktów i czynników wytwórczych miedzy podmiotami gosp odarującymi, w zamian za dokonywane za nie płatności. Rynek dóbr konsumpcyjnych i k apitałowych Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa Rynek usług zasobów Obieg okrężny, produktu i dochodu _ _______________________________ ______________________________ PRZEDSTAWIAJĄC MODEL O KRĘŻNEGO RUCHU GOSPODARKI W TAKI SPOSÓB NALEŻY PRZYJĄĆ NASTĘPUJĄCE ZAŁO ŻENIA: 1. Gospodarka jest zamknięta, czyli nie ma tutaj powiązań z resztą świata. 2. W gospodarce funkcjonują tylko gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa. 3. Występują tylko dwa rynki: rynek zasobów oraz rynek dóbr i usług. 4. Wszystkie dochody zostają wydatkowane. 5. Wsz ystkie dobra i usługi zostają sprzedane. D WA OBIEGI NA WYKRESIE: 1. Strumień zewnętrzny, przedstawia..

Docsity.com

Uniwersytet ... widziany oczami studenta!

Wymagane jest uwierzytelnienie

Ta funkcja jest zarezerwowana tylko dla zarejestrowanych użytkowników

Register Login

Docsity.com

Uniwersytet ... widziany oczami studenta!

Wymagane jest uwierzytelnienie

Witaj!
Aby zobaczyć i pobierać wszystkie dokumenty z Docsity, proszę się zarejestrować lub zalogować:

Register Login