Przyczyny i skutki gospodarcze ubóstwa - Notatki - Ekonomia rozwoju

Notatki, Ekonomia

Publikuj: March 24th, 2013
Opis
W notatkach przedstawiane zostają zagadnienia z ekonomii rozwoju: przyczyny i skutki gospodarcze ubóstwa.
W notatkach przedstawiane zostają zagadnienia z ekonomii rozwoju: przyczyny i skutki gospodarcze ubóstwa.
-
Dodaj ten dokument na swoją stronę!

Zgłoś Zgłoś

Powód:

Wyślij wiadomość

Zaloguj się albo zarejestruj aby pobrać ten dokument!

Jeśli jesteś już zarejestrowany, login w innym przypadku Zapisz się , tylko dwie minuty!

Przesłane przez:

Henryka

Henryka
Uniwersytetuni_5documents_40
Dodaj ten dokument na swoją stronę!
Get the App
Zawartość
Przyczyny ubóstwa i jego skutki dla gospodarki Brak pracy i niskie płace to dwie klasyczne przyczyny ubóstwa w społeczeństwie przemysłowym. W nowej gospodarce przyczyny te nie znikają, ale akcent przesuwa się w kierunku współwystępowania ich z niskimi lub bardzo niskimi kwalifikacjami. Oznacza to przesuwanie się problemu rynku pracy bardziej w kierunku problemów strukturalnych niż koniunkturalnych. Współczesnemu ubóstwu bardziej zagraża bezrobocie długookresowe niż bezrobocie w ogóle. W krajach, w których przemiany w rolnictwie pozostawały w tyle za industrializacją, ludność utrzymująca się z rolnictwa dłużej pozostaje w sytuacji zagrożenia ubóstwem. Inne zjawisko współczesnego rynku pracy rzutujące na zjawisko ubóstwa to jego segmentacja, prowadząca do ukształtowania się rynków lepszych i gorszych, zarówno pod względem warunków pracy, jak i płacy oraz satysfakcji i prestiżu. Znaczna część gorszego rynku pracy to szara strefa. Sprzyja je..

Docsity.com

Uniwersytet ... widziany oczami studenta!

Wymagane jest uwierzytelnienie

Ta funkcja jest zarezerwowana tylko dla zarejestrowanych użytkowników

Register Login

Docsity.com

Uniwersytet ... widziany oczami studenta!

Wymagane jest uwierzytelnienie

Witaj!
Aby zobaczyć i pobierać wszystkie dokumenty z Docsity, proszę się zarejestrować lub zalogować:

Register Login