Bezpieczeństwo państwa i czynniki - Notatki - Bezpieczeństwo państwowe

Notatki, Bezpieczeństwo państwowe

Kategoria
Politologia
Typologia
Notatki
University
Politologia: notatki z obszaru bezpieczeństwa państwowego dotyczące istoty bezpieczeństwa.

Like this document? Enter it immediately in your blog or website

http://pl.docsity.com/pl-docs/embed-player/696c7727c7b527559fc0b9e272fdb3df

Komentarze

Związane notatki

Czynniki mające wpływ na podjęcie decyzji - Notatki - Logistyka

Logistyka: notatki z zakresu logistyki przedstawiające czynniki mające wpływ na podjęcie decyzji.
Krzysztof
0
Logistyka
Zarządzanie

Pojęcie hotelarstwa - Notatki - Turystyka

Turystyka: notatki z zakresu turystyki przedstawiające pojęcie hotelarstwa.
Grzegorz
0
Turystyka
Inne

Pojęcie Inteligencji - Notatki - Teoretyczne podstawy trudności w uczeniu się

Pojęcie inteligencji pojawia się po raz pierwszy w dziele Platona Fajdros w którym przedstawiając charakterystykę życia psychicznego człowieka wyodrębnił 3 podstawowe funkcje psychiczne: i...
Polanski_R
0
Teoretyczne podstawy trudności w uczeniu się
Psychologia i socjologia

Pojęcie stylizacji - Notatki - Poetyka

Definicja pojęcia stylizacji i jej użycie poza literaturą, zagadnienia takie jak pastisz, parafraza, cytat itp.
Warsawa
0
Poetyka
Języki

Zakaz wojny i pojęcie agresji - Notatki - Prawo międzynarodowe

Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu prawa międzynarodowego: zakaz wojny i pojęcie agresji.
ares_89
0
Prawo
Prawo
Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience we suggest you to use Internet Explorer 9+, Chrome, Firefox or Safari!
Download Google Chrome