Bezpieczeństwo państwa i czynniki - Notatki - Bezpieczeństwo państwowe

Notatki, Bezpieczeństwo Państwowe

Publikuj: April 16th, 2013
Opis
Politologia: notatki z obszaru bezpieczeństwa państwowego dotyczące istoty bezpieczeństwa.
Politologia: notatki z obszaru bezpieczeństwa państwowego dotyczące istoty bezpieczeństwa.
-
Dodaj ten dokument na swoją stronę!

Zgłoś Zgłoś

Powód:

Wyślij wiadomość

Zaloguj się albo zarejestruj aby pobrać ten dokument!

Jeśli jesteś już zarejestrowany, login w innym przypadku Zapisz się , tylko dwie minuty!

Przesłane przez:

Kuba2013

Kuba2013
Uniwersytetuni_5documents_40
Dodaj ten dokument na swoją stronę!
Get the App
Zawartość
BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA I CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA BEZPIECZEŃSTWO Czym jest bezpieczeństwo ? Państwo jako podmiot prawa międzynarodowego. Czynniki kształtujące stosunki międzynarodowe. Co wpływa na bezpieczeństwo państwa ? Bezpieczeństwo – oznacza poczucie braku zagrożenia, Pokój – to stosunek między państwami, które nie prowadzą ze sobą wojny, Wojna – to zagrożenie (walka zbrojna) między państwami, narodami, klasami, grupami społecznymi Bezpieczeństwo państwa dzielimy na bezpieczeństwo międzynarodowe i narodowe. bezpieczeństwo narodowe – bezpieczeństwo państwa jako stan uzyskany w wyniku zorganizowanej obrony i ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi, określane stosunkiem potencjału obronnego do zagrożeń bezpieczeństwo międzynarodowe – bezpieczeństwo w skali danego regionu lub całego świata. Za podmioty prawa międzynarodowego uznaje się : - państwa -Stolicę Apostolską, - Suwerenny Zakon Kawalerów ..

Docsity.com

Uniwersytet ... widziany oczami studenta!

Wymagane jest uwierzytelnienie

Ta funkcja jest zarezerwowana tylko dla zarejestrowanych użytkowników

Register Login

Docsity.com

Uniwersytet ... widziany oczami studenta!

Wymagane jest uwierzytelnienie

Witaj!
Aby zobaczyć i pobierać wszystkie dokumenty z Docsity, proszę się zarejestrować lub zalogować:

Register Login