Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience we suggest you to use Internet Explorer 9+, Chrome, Firefox or Safari!
Download Google Chrome
   Back to the top

Bezpieczeństwo państwa i czynniki - Notatki - Bezpieczeństwo państwowe

Notatki, Bezpieczeństwo państwowe

Kategoria
Politologia
Typologia
Notatki
University
Politologia: notatki z obszaru bezpieczeństwa państwowego dotyczące istoty bezpieczeństwa.

Komentarze

Związane notatki

Ekstremizm polityczny. źródła ekstremizmu. charakterystyki osobowościowe ekstremistów. czynniki psychopatologiczne i warunki społeczne ekstemizmu - Notatki - Psychologia

Psychologia: notatki z zakresu psychologii dotyczące ekstremizmu politycznego; źródeł ekstremizmu. charakterystyk osobowościowych ekstremistów. czynników psychopatologicznych i warunków spo...
rozwazna_romantyczna
1
Psychology
Psychologia i socjologia

Pojęcie Inteligencji - Notatki - Teoretyczne podstawy trudności w uczeniu się

Pojęcie inteligencji pojawia się po raz pierwszy w dziele Platona Fajdros w którym przedstawiając charakterystykę życia psychicznego człowieka wyodrębnił 3 podstawowe funkcje psychiczne: i...
Polanski_R
1
Teoretyczne podstawy trudności w uczeniu się
Psychologia i socjologia

Czynniki mające wpływ na podjęcie decyzji - Notatki - Logistyka

Logistyka: notatki z zakresu logistyki przedstawiające czynniki mające wpływ na podjęcie decyzji.
Krzysztof
1
Logistyka
Zarządzanie

Pojęcie budżetu - Notatki - Ekonomia

Ekonomia: notatki z ekonomii przedstawiające pojęcie budżetu.
Helena_84
1
Economics
Ekonomia

Pojęcie stresu - Notatki - Ergonomia - Część 2

Notatki z zakresy ergonomii przedstawiające źródła stresu psychospołecznego w pracy. Część 2.
rozwazna_romantyczna
1
Ergonomia
Psychologia i socjologia